Route of Saints – Dismas

Heiligen Februari

Het is een wonderlijk verhaal dat past in een wonderlijke maand. De maand namelijk waarin Jezus Christus zowel verwekt werd als gekruisigd. En die kruisiging vond dus niet plaats op een Goede Vrijdag die deze week op de 29e valt, maar op 25 maart van het jaar 30. Op die dag ziet Jezus twee mannen terug die zijn pad eerder hebben gekruisd. Een peuter was hij nog, met zijn ouders op de vlucht naar Egypte voor de moordzuchtige koning Herodes. Onderweg worden Jozef en Maria overvallen door twee struikrovers, Dismas en Gesmas. Het zijn twee broeders in het kwaad, die er niet voor terugdeinzen reizigers te plunderen en vermoorden. Maar Dismas raakt op de een of andere manier ontroerd bij het zien van het kindje en probeert zijn kompaan over te halen de drie vluchtelingen ongemoeid te laten. Gesmas is duidelijk de gewetenlozer van de twee, en geeft pas toe als Dismas hem een paar drachmen heeft betaald. En dan voorspelt de vroegwijze kleuter hem dat ze elkaar op een dag zullen terugzien.

Een kleine 30 jaar later is die dag daar. Links en rechts van het kruis van Jezus hangen namelijk de misdadigers Dismas en Gesmas aan het kruis. Jezus wordt bespot door de toeschouwers, de Joden die onder de tirannie van de Romeinen allemaal vurig hadden gehoopt dat dit hun vrijheidsstrijder was geweest, tot hij zich ontpopte tot iemand die niet wilde rebelleren en vechten, en die zijn toehoorders alleen het beloofde land kon bieden na het leven. “Als je dan de koning van de Joden bent, red jezelf dan en kom van dat kruis af,” riepen ze, en Gesmas spotte cynisch met hen mee. Tot Dismas, aan de andere kant van Jezus, hem het zwijgen oplegde. “Je weet best dat wij hier hangen omdat we 30 jaar lang hebben gemoord, en je weet evengoed dat deze man onschuldig is, dus hou je mond!” Dan richt hij zich tot Jezus, en smeekt hem: “Als u in uw Koninkrijk komt, wilt u dan aan me denken?” Jezus antwoordt: “Nog vandaag zult u samen met mij in het Paradijs zijn!” Een uur later zijn ze alle drie dood.

Dismas is een heilige. Maar niet omdat hij zo’n geweldig vroom leven heeft geleid dat een paus het nodig vond hem heilig te verklaren. Hij is heilig omdat Jezus hem heilig verklaarde. Toch een probleempje voor de kerk, want heiligen zijn er om als voorbeeld te stellen, en iemand die 30 jaar lang de beest heeft uitgehangen en mensen heeft vermoord…em dus is Dismas grappig genoeg een heilige die niet in het openbaar vereerd mag worden, hoewel hij zijn heiligverklaring als een van de weinigen ontving uit de eerste hand…

Share This

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *