Route of Saints – Franciscus van Paola

Heiligen Februari

Bij het verhaal van Franciscus van Paola zou je geneigd zijn eraan toe te voegen: don’t do this at home. Maar dat is niet nodig. De kans is klein dat er zich tegenwoordig nog vrijwilligers zouden melden voor de Orde van de Minimi, kluizenaars die ervoor kiezen een leven te leiden dat één lange versterving is.

Franciscus van Paolo protesteert niet als zijn vader hem op zijn 12e naar het klooster brengt. Hij weet het: het is de belofte die zijn ouders aan de heilige Franciscus van Asssisi gedaan hebben, toen ze hem in gebeden om een kind vroegen na jarenlang kinderloos te zijn geweest. Franciscus is trots op de heilige naar wie hij vernoemd is. En na een bedevaartsreis naar Assisi en Rome vindt hij het kloosterleven eigenlijk nog te wereldlijk. Hoe vroom kun je zijn als jongetje van 15? Franciscus kiest in de buurt van Paola een uitholling in een rots boven zee als verblijfplaats. In de komende paar jaar zullen zich nog twee vrome jongemannen bij hem voegen. En op een leeftijd dat andere jongens plezier maken en hutten bouwen, sticht Franciscus de Orde van Minimi. Lager dan het allerlaagste wil hij zijn, minder nog dan de Minderbroeders van de Franciscanen! De geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, dat spreekt voor zich. Maar de drie mannen spreken ook af dat ze de rest van hun leven op water en brood door gaan brengen, elke dag een aantal uren verplicht zullen zwijgen en elke nacht verplichte wakes zullen houden. Nogmaals, tegenwoordig zou je er niet mee aan moeten komen, maar in die tijd, de 15e eeuw, melden zich honderden vrijwilligers aan. Een zuiverder levensstijl dan die van de Minimi bestaat er niet.

In het Franse Versailles woont iemand die zich altijd meer heeft aangetrokken tot de levensstijl van de Maximi. Koning Lodewijk de Elfde heeft zo’n uitbundig weelderig leven geleid…nu aan dat alles een eind lijkt te komen door een ernstige ziekte is er geen man ter wereld die banger is voor de dood dan hij. Hij laat gebedsdiensten, processies en bedevaartstochten houden voor zijn gezondheid, maar die blijft met sprongen achteruit gaan. Ten einde raad vraagt de machtigste man ter wereld hulp aan de minste der minsten, Franciscus van Paola. De zonnekoning van Frankrijk valt op zijn knieën en smeekt de kluizenaar van Calabria om nog even langer te mogen leven. Franciscus zegt hem: “Ik kan u niet helpen langer te leven…ik kan u wel helpen met de dood.” De lange gesprekken betekenen voor Lodewijk een totale ommekeer. Uiteindelijk overlijdt hij, volledig berustend, in de armen van Franciscus. Da’s een mooie gedachte: alles draait om, de laagste helpt de hoogste…Child Is The Father Of Man.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *