Route of Saints – Jeanne d’Arc

Heiligen Februari

De toestand van Frankrijk is aan het begin van de 15e eeuw rampzalig. In het Zuiden proberen doctoren als Nostradamus armzalige schepsels te redden van de zwarte pest, die in steden als Aix-en-Provence en Toulouse woedt; en het Noorden is honderd jaar lang verwikkeld in een oorlog met de Engelsen, die Frankrijk voor een groot deel hebben bezet. De Franse koning Karel de Zevende hebben ze verjaagd, eerst naar Bourges, daarna naar Chinon, beneden de Loire. In 1415 wordt het Franse leger verpletterend verslagen door de Engelsen bij Azincourt.

Het is in 1412, het jaar dat Frankrijk ieder moment kan ophouden te bestaan, dat er in het Lotharingse dorpje Saintremy een boerenmeisje wordt geboren dat haar land zal redden van de ondergang en dat als 17-jarige de legers zal aanvoeren om Orleans te bevrijden van de Britten. Jeanne d’Arc.

Twee uur geleden ging Karel de Zevende nog zijn privé-vertrek binnen met dat boerenmeisje uit Lotharingen als de slappeling die iedereen kende. En nu kwam Karel uit zijn privé-vertrek, als een herboren man. Zijn ridders, kapitein La Hire, de maarschalken Saint-Severe en Giles de Rais en de admiraals Culen de Lore en De Vignolles, gaf hij met vastberadenheid opdracht hun legers te formeren, en Orleans te gaan heroveren op de Engelsen. De mannen zullen er even aan hebben moeten wennen, want hun opperbevelhebber, gehuld in witte wapenrusting, en getooid met het vaandel van witte zijde waarop Christus en de Franse lelie stonden afgebeeld, was een meisje van 17…Jeanne d’Arc.

Koning van Engeland en gij, hertog van Bedford die u regent van Frankrijk noemt: geef aan de Maagd die u door God is gezonden, de sleutels terug van de steden die u zich met geweld hebt toegeëigend. Ga heen in vrede en ik ben bereid vrede met u te sluiten. Doet ge dat niet dan zult u de Maagd binnenkort ontmoeten en vele doden betreuren. Een brief zoals je ze als koning van Engeland niet elke dag krijgt, en de reactie is er dan ook naar. Heel kort samengevat luidt het antwoord: “Go fuck yourself.” Jeanne d’Arc laat weten medelijden te hebben met iemand die zulke taal gebruikt, temeer daar hij zich zeer binnenkort zal moeten verantwoorden voor zijn Hemelse Rechter. Bij de Franse soldaten heeft haar duidelijke taal een vuur doen ontvlammen dat groot genoeg is om er heel Frankrijk mee te bevrijden, en als het meisje in het wit schreeuwt: “Wie mij liefheeft volge mij,” bestormt haar leger de poorten van Orleans.

Het gerucht dat Jeanne d’Arc best eens een heks zou kunnen zijn begint aan de Sorbonne. Zijzelf heeft weinig tijd om zich met dit soort geloofsvraagstukken bezig te houden: haar stemmen zijn onpartijdig en komen rechtstreeks van God. En de stemmen zeggen dat het tijd is voor de finale slag: de Slag om Parijs.

Maar het zal anders lopen. De Bourgondiërs smeden een complot: ze zullen Jeanne opwachten als ze met haar kleine huurlegertje Compiègne uit komt rijden, en haar bestormen. Terwijl haar metgezellen de bossen invluchten probeert Jeanne d’Arc nog snel rechtsomkeert te maken en de stad binnen te rijden, maar de commandant van de stad, die de Bourgondiërs ziet naderen, geeft bevel de ophaalbrug omhoog te draaien nog voor Jeanne veilig en wel in de stad is teruggekeerd.

Op de ochtend van de 30ste mei 1431 wordt Jeanne d’Arc op de Oude Markt van Rouaan verbrand. Er zijn meer dan tienduizend mensen toegestroomd om het schouwspel te kunnen zien, van ver buiten de stad. De Engelsen hebben ervoor gezorgd dat iedereen wist dat er iets belangrijks te gebeuren stond. Hoe meer mensen met eigen ogen zullen zien hoe Jeanne, en daarmee hun eigen illusie, in vlammen opgaat, hoe beter. Daarna zal haar as in de Seine worden gegooid zodat er voor niemand een bedevaartsoord zal zijn.

Als de vlammen hoog oplaaien beginnen toeschouwers te huilen, raken in paniek, schreeuwen: “Ze verbranden een heilige.” Er zijn er die het woord ‘Jezus’ in de vlammen geschreven hebben zien staan. De meesten durven niet meer te kijken. De beul zal die middag naar een klooster vluchten en zeggen: “Ik ben bang dat ik ben verdoemd, want ik heb vanmorgen een heilige vrouw verbrand!”

Share This

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *