Route of Saints – Pius V

Heiligen Februari

De naam Pius komt van piëteit, vroomheid. En het moet gezegd worden: paus Pius de 5e was de vroomste van allemaal. Maar wat kun je een goeie bedoelingen hebben en daar zo in doorschieten dat je uiteindelijk alles wordt waar je grote voorbeeld Jezus Christus tegen waarschuwde. Paus Pius had zichzelf willen weggeven om zijn kerk zuiver te maken, en hij maakte een einde aan de corruptie, de aflaathandel en de laksheid binnen de kerk. Hij was inderdaad zelf het schoolvoorbeeld van vroomheid en tucht…maar in zijn ijver om grote schoonmaak te houden in Gods huis werd die ijver een obsessie. Het begon ermee dat hij de inwoners van Rome het cafébezoek verbood, alle prostituées de stad uitjoeg, samen met de Joden, en een serieuze poging deed om de doodstraf te stellen op overspel. Hij schafte het stierengevecht af uit medelijden met de stier, maar zag er geen probleem in duizenden protestanten hoogstpersoonlijk de brandstapel op te jagen. Uiteindelijk zou er van Pius de 5e, heilig of niet, niets anders overblijven dan een wrede dictator met handen die dropen van het bloed.

 

Ik sta bij een graf in de Santa Maria Maggiore in Rome. Het graf van Michele Ghislieri, een eenvoudige jongen die snel carrière maakte als pater dominicaan. Bisschop werd hij, kardinaal en daarna groot-inquisiteur. Meteen na de dood van zijn beschermheer Paulus de 4e staken de inwoners van Rome de gevangenis van de inquisitie in brand. Ze hadden daar alle reden toe. De inquisitie was een goddeloos instrument om geloofsbroeders die misschien net even anders dachten over een paar woorden in de geloofsbelijdenis te folteren en levend te verbranden. Paus Pius de 4e deed er verstandig aan om de wrede inquisiteur Ghislieri maar even naar de achtergrond te schuiven, want hij was de bron van alle kwaad, niet wetend dat deze zelfde Ghislieri na zijn dood de nieuwe paus zou worden, Pius de 5e. De grote zuivering kon beginnen. Zoals gezegd: de Joden werden verjaagd, de protestanten naar de brandstapels gesleept…en in zijn oneindige geloofsijver deed Pius zelfs koningin Elisabeth van Engeland in de ban. Iedereen die haar gehoorzaamde zou op de galeien of het schavot belanden. Een probleem voor alle Engelse katholieken die trouw hadden gezworen aan hun koningin. Oius kreeg ruzie met ongeveer alle Europese koningen die hij niet katholiek genoeg vond, niet zuiver genoeg in de leer. Alleen de Franse Catharina de Medici steunde hij in haar strijd tegen de protestanten. Jammer genoeg overleed Pius vier maanden voordat Catharina in de beruchte Bartolomeusnacht duizenden protestanten liet afslachten.

Ik kijk naar de grafsteen van deze gruwelijke paus en vraag me af of er ook heiligen toegelaten worden in de hel.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *