Route of Saints – Clothilde

Heiligen Februari

Na de val van het Romeinse Rijk, verenigen de Franken zich in het Rijk dat naar hen vernoemd zal worden. Het zijn overigens Germaanse stammen die in Frankrijk neerstrijken, ze spreken in die tijd ook nog Duits. Enkele stammen blijven achter, en zullen later de vijanden van de Franken worden: de Allemannen, een volksstam wiens naam nog terug te vinden is in de Franse benaming voor Duitsland, Allemagne.

De beroemdste Frankische koning is ongetwijfeld Clovis, niet zozeer omdat hij overwinning op overwinning behaalt en op die manier de basis legt voor een machtig Frankenland, maar omdat hij zich bekeert tot het Christendom, en daarmee de eerste Europese kerkprovincie sticht buiten Rome. Niet dat Clovis van nature zo’n vroom mens is; het is zijn vrouw Clotilde die hem bekeert tot het christendom. Clovis is zo verliefd op de prinses uit Lyon, dat hij haar bij de bruiloft belooft dat ze haar godsdienst mag houden en verbreiden. Clotilde begint haar evangelisaties in het echtelijk bed. Daar begint ze hem toe te fluisteren dat zijn Germaanse goden toch eigenlijk een soort afgoden zijn, en dat het toch wel jammer is dat zijn liefde voor haar niet gezegend is in het ware geloof. Als de triomftocht van Clovis dreigt stuk te lopen op de legers van de Allemannen, gaat de machtige koning door de knieën: hij belooft Clotilde dat hij zich zal bekeren tot haar God, als die hem zal helpen de Allemannen te verslaan. Clovis komt als overwinnaar uit de veldslag en houdt woord. In 496 laat hij zich dopen en bouwt twee grote kerken in Parijs, de Sint Petrus en de Sint Paulus.

De vrome koningin zal haar man overleven. Clovis overlijdt in 511 en Clotilde moet er getuige van zijn hoe het machtige Rijk daarna uiteenvalt in evenveel delen als Clovis zonen heeft. Ook moet ze meemaken dat de strijd tussen haar zoons zo hoog oplaait, dat twee van haar kleinkinderen vermoord worden door hun eigen oom. Clotilde keert zich van de wereld af, en gaat in een klooster bij Tours, waar ze de rest  van haar leven bidt en boete doet. Op haar sterfbed zal ze haar zonen nog eenmaal terugzien en laat hen beloven dat ze de christelijke geboden zullen eerbiedigen. Daarna overlijdt ze, in 545, op 3 mei, de datum van vandaag.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *