Route of Saints – Ezechiël

Heiligen Februari

Mozes, Aäron, Isaac, Daniël, Job en David…ze hebben één ding gemeen: hun dagen zijn weliswaar wel geteld, maar niet als heilige. Zelfs de aartsvader en aartsmoeder Adam en Eva vinden we niet terug op de heiligenkalender. Ze worden al sinds de Middeleeuwen vereerd, maar meer als een ondergronds circuit. Misschien wel omdat het jaar maar 365 dagen heeft, en we ons dus liever beperken tot de martelaren van het christendom, vanaf de vervolgingen in het oude Rome door de eeuwen heen. Het zal om die reden zijn dat we deze oudtestamentische heiligen ook nooit ‘Sint’ noemen, en dat we dus niet spreken van Sint-Job maar van de heilige man Job. Voor één heilige wordt een uitzondering gemaakt: voor Ezechiël, de man die leefde in Babylonische gevangenschap, toen tienduizenden Joden werden gedeporteerd. Ezechiël was 24 toen hij als slaaf tewerk werd gesteld aan een zijrivier van de Eufraat, de rivier Kebar. Hier nam na 5 jaar de goddelijke geest bezit van hem. Hij begon te prediken en kreeg ’s nachts visioenen. Visioenen waarin hij vier gevleugelde wezens zag: een engel, een leeuw, een rund en een arend. Het zijn visioenen waarin God zijn volk wil laten weten dat hij de Babyloniërs zal straffen voor de hoogmoed waarmee ze een toren bouwen, dat hij de Joden zal verlossen uit hun ballingschap, en hen hun eigen land zal terug geven, en, boven alles, dat ooit het Rijk van de Messias gesticht zal worden.

Later zullen de door Ezechiël geziene symbolen van de engel, de leeuw, het rund en de arend de symbolen worden van de vier evangelisten en de vier windstreken die ze kiezen om te gaan prediken. Ezechiël is door deze voorspellingen de oude ziener die een plaats krijgt in het nieuwe testament. Zijn profetieën eindigen met een visioen van een prachtig land waar de 12 stammen van Israël in vrede samen wonen. Zoals we allemaal weten blijft dit visioen tot op de dag van vandaag toekomstmuziek.

Ezechiël komt omstreeks 550 voor Christus aan zijn eind als martelaar nadat hij de Babyloniërs bestraffend heeft toegesproken vanwege hun afgodendienst.

Share This

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *