Route of Saints – Gabriël

Heiligen FebruariEigenlijk is het geen gewone heilige, de engel Gabriël, die aartsengel wordt genoemd omdat God hem gebruikt als boodschapper met bestemming mensheid, net als Michaël en Rafaël. En vandaag vieren we dat die boodschapper Gabriël verschijnt aan Maria om haar te vertellen dat zij is voorbestemd om de Verlosser ter wereld te brengen. Hij is het ook die haar opdraagt het kindje de naam Jezus te geven, een overigens gangbare naam in Israël.

Wie een giftshop binnen loopt krijgt daar een goeie indruk van hoe wij ons engelen voorstellen. De drie aartsengelen hangen er verveeld rond op posters, ze worden zelfs sigarettenrokend afgebeeld. In feite zijn ze gedevalueerd tot comic stripfiguren als de drie neefjes Kwik Kwek en Kwak of de drie biggetjes uit dezelfde Disneystal.

En als je mensen vraagt hoe ze zich engelen voorstellen komen ze vaak niet verder dan het vermoeden van een beschermengel of het poezelige beeld van een jongetje dat pijltjes op harten afschiet.

In de Bijbel hebben de engelen geen vleugels, zelfs geen gezicht of lichaam. Doordat ze geen lucht verplaatsen volstaat een gedachte om waar dan ook aanwezig te zijn. De engel Gabriël wordt in de Bijbel driemaal op pad gestuurd. De eerste keer om de profeet Daniël uit te leggen wat zijn visioenen betekenen. De tweede keer om instructies te geven aan de vader van Johannes de Doper en de derde keer om Maria de blijde boodschap te komen vertellen over de geboorte van Jezus Christus, met de woorden: “Verheugt U, uitverkorene!” In de vertaling is dat sindsdien verbastert tot “wees gegroet”, oftewel “Ave Maria”.

 

“Schrik niet Maria. U hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Het feest heet kortweg Maria Boodschap en het wordt op deze dag gevierd sinds het paasfeest, dat ooit op de 25e maart viel, is verschoven naar de zondag na de 25e.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *