Route of Saints – Mathilde van Duitsland

Heiligen Februari

De Amerikaanse Droom: van krantenjongen tot miljonair. Eigenlijk is de Droom van een Heilige precies het omgekeerde: van miljonair tot krantenjongen. Of liever gezegd: van koning tot kloosterling. Die weg legde ook Mathilde af, nadat ze als moeder ruzie kreeg met een van haar zonen.

Mathilde is rond 900 de machtigste vrouw van Europa. Haar man, Hendrik de Eerste, is de koning van het machtige Duitsland; hij verovert Slavische gebieden en Hongarije, en maakt het tot Duitse provincies. In die gebieden doet Mathilde als een ware First Lady haar welzijnswerk: ze sticht kerken en kloosters en is in het dagelijks leven in haar christelijke levenswandel een voorbeeld voor haar onderdanen. En daarmee is ze in die dagen een uitzondering: want degene die het lichtend voorbeeld zou móeten zijn, de paus in Rome met zijn bisschoppen en kardinalen, is tegen de tijd dat het eerste millennium nadert, afgegleden tot corruptie en decadentie. “De wereld vergaat,” roepen mannen met zwarte kappen als het jaar 1000 nadert. “De tijd is vol. Bekeert u voor het te laat is.” Het zijn de dagen waarin je je eigen ticket to heaven kunt kopen, waarin arme boeren hun laatste centjes worden afgeperst met aflaten, om zo de heren hoogwaardigheidsbekleders alvast een luxe hemel op aarde te kunnen bezorgen.

Koningin Mathilde mag dan een vrome vrouw zijn, maar ze heeft wel een probleem. Na de dood van haar man Hendrik ontstaat er ruzie onder haar zonen wie de troon mag bestijgen. Mathilde’s lievelingszoon, die Hendrik heet naar zijn vader, eist de rechten op, maar Otto ìs de oudste en lacht zijn jongere broer vierkant uit. Uiteindelijk komt het, tot groot verdriet van Mathilde, tot een veldslag tussen de twee broers. Otto wint, en moeder Mathilde, die de partij van de verslagen en gesneuvelde Hendrik heeft gekozen, is niet meer welkom aan het hof. Min of meer noodgedwongen besluit ze het klooster in te gaan. En daar doet ze jarenlang boete voor de veldslagen van haar kinderen, en voor war ze als haar persoonlijke doodzonde beschouwt: dat zij al dat bloedvergieten niet als moeder heeft weten te voorkomen. Door al haar nederige boetdoeningen wint ze het vertrouwen terug van Otto, die, als hij naar Rome moet, om zich daar tot keizer te laten kronen, zijn moeder zolang op Duitsland laat passen.

Je kunt je afvragenL Mathilde heeft het moeilijk gehad als moeder, maar is dat een reden om haar heilig te verklaren. Nee, eigenlijk niet, behalve natuurlijk als je zoons en kleinzoons keizer zijn in Rome en daarmee ook de macht van de paus bezitten!

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *