Route of Saints – Vincent Ferrer

Heiligen FebruariHij was een van die veldpredikers waarnaar je wel móest luisteren. Al was het maar omdat hij zijn woorden een hypnotische lading kon meegeven, als hij, ergens langs de kust van de Middellandse Zee het einde van de wereld stond aan te kondigen. Vincent Ferrer was zijn naam, de man uit Valencia. En zoals we inmiddels weten zou het einde van de wereld nog even op zich laten wachten, maar…het is waar: erg florissant stond Europa er niet voor. Frankrijk was grotendeels bezet door de Engelsen en zou in de volgende eeuw Jeanne d’Arc voortbrengen in de strijd die Honderjarige Oorlog heette. Met de kerk ging het zo mogelijk nog slechter. In de strijd om de pauselijke macht was de Katholieke Kerk in tweeën gescheurd: naast de paus in Rome zetelde er ook een in Avignon, en weldra zou er een derde bijkomen, in Pisa.

Vincent Ferrer, een notariszoon uit Valencia, klopt al op zijn 17e op de poorten van het Dominicaner klooster in zijn geboortestad. Op zijn 23e reist hij met de Spaanse bisschop Petrus de Luna naar het hof van de Franse koning Karel de Zesde, waar Petrus bisschop wordt, en in 1394 Paus in Avignon. Vincentius wordt daar hoofd van het bisschoppelijk paleis. Maar het zit hem niet lekker. Het kan niet goed zijn, een paus in Rome en een in Avignon. Hij probeert Petrus over te halen aan de scheuring een eind te maken, maar meer dan vage beloften krijgt hij niet. Vincent kan het niet verkroppen. Moet hij hier in het luxe paleis van een tegenpaus zijn dagen slijten met discussies over het ware geloof, de ware kerk, de ware paus. Hij vraagt toestemming aan Petrus om weer veldwerk te mogen gaan doen. En in de 20 jaren die volgen trekt hij van Galicië naar Italië, over de Alpen naar Duitsland, Vlaanderen, Schotland, Ierland…Vincent bekeert alles wat los en vast zit. Hij bekeert Mohammedanen in Granada en Joden in Sevilla. Tot hij niet meer kan en vel over been moet terugkeren naar zijn geboortestad Valencia. Daar komt hij tot inkeer. Hoe heeft hij al die jaren een Franse paus kunnen dienen? Na 37 jaar richt hij zich weer op de paus in Rome, Martinus de Vijfde, voor wie hij op een ezel door Frankrijk trekt om mensen te bekeren…met zo’n kracht dat steeds meer mensen op zijn toernee achter hem aan gaan reizen, als fans van een populaire popster. Alleen is zijn boodschap niet: do you feel allright…maar meer: doe boete voor het te laat is. Het einde van de wereld is nabij.

Het lijkt er in Frankrijk wel op, want een jaar nadat Vincent in Bretagne overlijdt, op 5 april 1419, stormen de Engelse legers binnen. Europa is in rep en roer. In Lotharingen, bij de Duitse grens, speelt een meisje van 7 bij een eikenboom als ze ineens stemmen hoort. Tien jaar later zal ze Orleans veroveren en Frankrijk bevrijden uit de klauwen van de Engelsen.

Eén ding is zeker: het einde van Vincent Ferrer is nabij als hij Bretagne binnenrijdt, en daar in Vannes overlijdt, op 5 april 1419. Een jaar later zal het land overspoeld worden door de Engelse legers. Jeanne d’Arc in de landstreek Lorraine is nog maar 7 en speelt met poppen.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *