Route of Saints – Isidorus van Sevilla

Heiligen Februari

Beschermheilige van de Internetters: het bestaat, hij is in 1998 benoemd door paus Johannes Paulus de Tweede, die trouwens met www.vatican.va een van de meest smaakvolle en geavanceerde sites op het Internet heeft. De beschermheilige van de Internetters zal nauwelijks enig benul hebben wat hij moet beschermen, want Isidorus van Sevilla leefde in de zesde eeuw en toen zaten ze nog na te genieten van de uitvinding van het wiel.

Isidorus wordt wel de laatste kerkvader en de eerste Middeleeuwer genoemd. Als hij in 560 wordt geboren in Sevilla is het Romeinse Rijk gevallen en hebben de Romeinse goden plaats gemaakt voor de God van de christenen, die ook in Rome niet langer meer vervolgd worden. De groei van de nieuwe kerk kan beginnen, maar daar is een theologische basis voor nodig. Die basis legt Isidorus, door de wijsbegeerte uit de Griekse en Romeinse oudheid samen te brengen met de leer van de kerkvaders in een voor die tijd modern overzicht. Hij schrijft de Etymologia, een soort encyclopedie waarin de zeven kunsten beschreven worden: meetkunde, muziek, rekenkunde, sterrenkunde, redeneerkunde, spraakkunst en spreekkunst. Isidorus weet veel, héél veel, en hij schrijft met al die kennis dikke boeken vol. Hij schrijft over planten, over kleding, over akkerbouw en theater, maar en passant schrijft hij ook de geschiedenis van de Westgoten en de Vandalen. Al die boeken, geschreven door die ene man, komen terecht in Toledo, de stad die in de loop der eeuwen de bibliotheek van Europa zal worden.

Je kunt het je nauwelijks voorstellen, dat iemand het in één leven allemaal kan doen, maar Isidorus sticht scholen en bibliotheken, roept opleidingen voor priesters in het leven, en wordt uiteindelijk de leider van de kerk in Spanje. Zijn privé-leven is sober en ingetogen…ook na 40 jaar kerkleider te zijn geweest blijft hij een man die vooral nederig is, die zichzelf in de eerste plaats ziet als een dienaar van God.

Op 4 april 636 overlijdt hij. Vier eeuwen lang ligt hij begraven in de Dom van Sevilla, dan laat koning Ferdinand de Eerste zijn lichaam overbrengen naar de stad die in de 11e eeuw het centrum van de Castiliaanse macht is, Leon.

En nee, ik kende deze feiten niet uit mijn hoofd. Ik heb ze allemaal van het Internet geplukt, met de goedkeuring van beschermheilige Isidorus van Sevilla.

Share This

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *