Route of Saints – Jacintha van Fatima

Heiligen Februari

Het is 13 mei in het Jaar 2000 als 600.000 pelgrims naar een Portugees dorp zijn komen lopen om te zien hoe twee herderskinderen door paus Johannes Paulus de Tweede zullen worden zalig verklaard. Sommigen hebben 250 kilometer gelopen. Maar er zijn er ook genoeg met de auto gekomen, te zien aan de 150.000 voertuigen die enkele uren lang bij het stadje in de file staan.

85 jaar geleden is het gebeurd. Lucia, de enige van de drie die nog in leven is en de zaligverklaring van haar neefje en nichtje bijwoont, is samen met hen buiten aan het spelen als ze een bliksemschicht in de lucht zien. Snel willen ze de schapen bij elkaar drijven om hen naar de stal te brengen, als ze bij een eikenboom Maria zien verschijnen in een zee van licht, die de zon nog zou verblinden. “Wees niet bang voor me,” zegt ze. “Ik wil jullie vragen hier elke dertiende van de maand rond deze tijd terug te komen, zes maanden lang.“ Dan opent Maria haar handen en zet Lucia, Jacinta en Francesco, de drie herderskinderen, in een goddelijk licht. “Het was,” zal Lucia zich later herinneren, alsof ze ons in een spiegel liet kijken waarin we onszelf zagen zoals God ons ziet.” Het gebeurt op 13 mei 1917. En een tweede keer op 13 juni. De toegestroomde drommen mensen zien niet wat de drie kinderen zien, als Maria haar handen heeft geopend. Ze zien een zee van licht, maar de zee van licht wordt zee van vuur…onder hen is geen aarde meer, alleen een verschrikkelijk visioen van de hel. Het eerste geheim van Fatima. Ook kondigt Maria een vreselijke oorlog aan die zal plaatsvinden onder Pius de Elfde, een oorlog die alleen voorkomen kan worden als Rusland zich bekeert. Het is een boodschap die alleen de kinderen kunnen horen en die ze aan niemand mogen vertellen: het 2e Geheim van Fatima.

Op 13 oktober 1917 verschijnt de Heilige Maagd voor de zesde en laatste maal aan de kinderen. Ze worden omringd door 70.000 mensen die avond. Al die mensen zien hoe het in de schemering van de avond klaarlichte dag wordt, hoe de zon als een wiel begint rond te draaien, als een rad van vuur in felle kleuren… Na de verschijningen zijn de kinderen altijd achtervolgd met die ene vraag: “Wat zijn de geheimen van Fatima?” Ze hebben altijd volgehouden dat ze liever zouden sterven dan de geheimen prijsgeven die aan hen zijn toevertrouwd. Francesco overlijdt twee jaar, Jacinta 3 jaar later, kinderen nog, in een ziekenhuis in Lissabon.

Fatima. Was het een wonder of een heidens spektakel, bedacht door Lucia, die volgens haar eigen ouders aan elkaar hing van list en bedrog. De geheimen van Fatima zijn inmiddels onthuld. De bekendmaking van het 3e geheim was voor velen een teleurstelling. Was dit nu het geheim dat te verschrikkelijk was om te vertellen. Een aanslag op de paus, door de Turkse Grijze Wolf Ali Agca. Men had minstens de Apocalyps verwacht.

Alleen de datum gaf te denken. Want het pistoolschot op het Sint Pietersplein klonk in 1981 op de 13e mei, exact de datum waarop in 1917 Maria voor het eerst in Fatima verscheen….

Share This

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *